Photo by Kelly Sikkema
Photo by Kelly Sikkema
Photo by Kelly Sikkema

Det är dags att budgetera för nästa år och kostnaderna måste ner. Marknadsbudgeten har redan dragits ner i flera års tid, så en ytterligare neddragning skulle innebära att marknadschefen måste lägga all sin tid på att sätta upp A4-lappar på lyktstolpar. Du har länge sneglat på den årligen svällande produktutvecklingsbudgeten, men varje gång frågan om neddragning kommer upp har CTO:n med en svårbegriplig men övertygande förklaringsmodell för varför neddragning inte är möjlig om produktleveranserna ska kunna fortsätta i samma takt. …


Vad är ett rimligt timpris när du outsourcar IT-utveckling till utlandet? Hur ser arvodena ut för IT-konsulter utomlands? Hur mycket kan du spara på att outsourca till konsultbolag i Ukraina, Polen, Vietnam, Brasilien och andra länder? Här är prisstatistiken.

Outsourcing av utveckling och programmering till utländska konsulter ses av många som ett nödvändigt ont. Det går helt enkelt inte att få tag i tillräckligt många duktiga utvecklare i Sverige. Till och med de stora svenska IT-konsultbolagen har svårt att fylla upp behovet med inhemsk kompetens och måste ofta förlita sig på utvecklingscenter i Polen, Ukraina, Vietnam, Indien och andra lågkostnadsländer.


Alla som jobbar med IT-utveckling i Sverige har samma problem: det finns för få utvecklare. Den som tror att man löser det på egen hand lurar sig själv. Alla rekryterare och konsultmäklare säger samma sak: det finns helt enkelt inte tillräckligt många för att täcka efterfrågan. Det hinner sluta två innan man hittar en. Så vill du hitta ett gäng duktiga utvecklare innan du går i pension har du i stort sett två val:

  1. importera från utlandet
  2. outsourca till utlandet

Det förstnämnda är givetvis betydligt krångligare och var mycket mer populärt innan vi under 2020 lärde oss att det faktiskt…


Few were surprised when the protests in Belarus began on the election night of August 9, 2020. Few had doubted that the presidential election would be rigged, and the opposition had always gathered crowds of varying sizes to protest against every election result there’s been ever since Lukashenka came into power. However, it had quickly become apparent that these protests were no regular opposition rally. Unlike the traditional opposition marches in the capital, these protests were decentralised and swept all across the country. They appeared spontaneous and leaderless, but most importantly — they were unprecedentedly massive.

The masses were effectively…


Det finns tydliga signaler på att den belarusiske diktatorn Lukasjenko kommer att försöka rädda sin makt med Putins hjälp — och på att den ryska eliten kan var villig att sätta igång en militär intervention lik den som startade hybridkriget i Ukraina 2014.

De senaste dagarnas händelser i Belarus tyder på att Alexander Lukasjenko, som med största sannolikhet förlorade det senaste presidentvalet men tillskrev sig segern via omfattande valfusk, håller på att tappa greppet om landet. Aldrig tidigare har Belarus skådat sådana massiva protester och en sådan utbredd medvetenhet om att majoriteten har valt bort Lukasjenko. Det internationella samfundet var snabbt med att döma ut valet som odemokratiskt.

En som däremot var väldigt snabb med att gratulera Lukasjenko med segern, trots att valfusket har varit mer påfallande och väldokumenterat än någonsin, är Rysslands president Vladimir Putin. Ryska statliga medier rapporterar visserligen om massprotesterna…

Michael Sender

Tech entrepreneur, publicist, blogger, former musician, aspiring cyborg.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store