Photo by Kelly Sikkema
Photo by Kelly Sikkema
Photo by Kelly Sikkema

Det är dags att budgetera för nästa år och kostnaderna måste ner. Marknadsbudgeten har redan dragits ner i flera års tid, så en ytterligare neddragning skulle innebära att marknadschefen måste lägga all sin tid på att sätta upp A4-lappar på lyktstolpar. Du har länge sneglat på den årligen svällande produktutvecklingsbudgeten, men varje gång frågan om neddragning kommer upp har CTO:n med en svårbegriplig men övertygande förklaringsmodell för varför neddragning inte är möjlig om produktleveranserna ska kunna fortsätta i samma takt. …

Michael Sender

Tech entrepreneur, publicist, blogger, former musician, aspiring cyborg.

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store